8 Mart 2013 Cuma

Süreksiz Vergiler ve Tahsil Yerleri (İstanbul için)
Kod
Açıklama
Tahsil Dairesi
9000
İdari para cezası (4703 sk)
Süreksiz(Hisar, Rıhtım, Yeditepe (İkametgâh’a Göre)
9002
Nüfus para cezası
Süreksiz(Hisar, Rıhtım, Yeditepe (İkametgâh’a Göre)
9003
Seçim para cezası
Süreksiz(Hisar, Rıhtım, Yeditepe (İkametgâh’a Göre)
9004
Askerlik para cezası
Süreksiz(Hisar, Rıhtım, Yeditepe (İkametgâh’a Göre)
9005
Adli mahkeme para cezası
Süreksiz(Hisar, Rıhtım, Yeditepe (İkametgâh’a Göre)
9008
Trafik zabıtası tespitine dayalı özel usulsüzlük cezası
İlgili Belediye
9009
Turizm para cezası
Süreksiz(Hisar, Rıhtım, Yeditepe (İkametgâh’a Göre)
9010
Tüketiciyi koruma kanununa göre kesilen para cezası
Süreksiz(Hisar, Rıhtım, Yeditepe (İkametgâh’a Göre)
9011
Çevre kirliliği para cezası
Süreksiz(Hisar, Rıhtım, Yeditepe (İkametgâh’a Göre)
9012
Esnaf s.harç
Süreksiz(Hisar, Rıhtım, Yeditepe (İkametgâh’a Göre)
9014
Yurt dışı çıkış harcı
Süreksiz(Hisar, Rıhtım, Yeditepe (İkametgâh’a Göre)
9017
Türk uluslararası gemi sicil kayıt harcı
Süreksiz(Hisar, Rıhtım, Yeditepe (İkametgâh’a Göre)
9018
Yıllık tonaj harcı
(Yıllık Harç) Bağlı Olunan Vergi Dairesi
9019
Elektrik piyasası kanunu para cezası
Süreksiz(Hisar, Rıhtım, Yeditepe (İkametgâh’a Göre)
9023
Yüksek öğrenim kredi borcu hesabı
Süreksiz(Hisar, Rıhtım, Yeditepe (İkametgâh’a Göre)
9027
Çalışma izin ücreti
Süreksiz(Hisar, Rıhtım, Yeditepe (İkametgâh’a Göre)
9031
Veraset ve intikal vergisi
Süreksiz(Hisar, Rıhtım, Yeditepe (Murisin İkametine Göre)
9033
TDPK İDARİ PARA CEZASI(Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumu ve Kurulu)
Süreksiz(Hisar, Rıhtım, Yeditepe (İkametgâh’a Göre)
9036
Yiyecek bedelleri
Bağlı Olunan V.D. (İkametgâh’a Göre)
9047
Tek başına alınabilen damga vergisi
Bağlı Olunan V.D. (İkametgâh’a Göre)
9050
Karayolları taşıma kanunu idari para cezası
Nakil Vasıtaları V.D.
9053
Ecrimisil gelirleri
Bağlı Olunan V.D. (İkametgâh’a Göre)
9056
Doğalgaz piyasası kanunu para cezası
Süreksiz(Hisar, Rıhtım, Yeditepe (İkametgâh’a Göre)
9059
Ticaret sicil harcı
Süreksiz(Hisar, Rıhtım, Yeditepe (İkametgâh’a Göre)
9060
Madenlerden devlet hakkı
Bağlı Olunan V.D. (İkametgâh’a Göre)
9062
Tapu harçları
Süreksiz(Hisar, Rıhtım, Yeditepe (İkametgâh’a Göre)
9063
Yeniden inşa olunacak bina vesair tesisleri tescil harcı
Süreksiz(Hisar, Rıhtım, Yeditepe (İkametgâh’a Göre)
9064
Pasaport ve konsolosluk harçları
Hisar V.D- Bağlı Olunan V.D. (İkametgâh’a Göre)
9065
Trafik harçları
Süreksiz(Hisar, Rıhtım, Yeditepe (İkametgâh’a Göre)
9066
Yargı harçları
Süreksiz(Hisar, Rıhtım, Yeditepe (İkametgâh’a Göre)
9067
İthal ve imal ruhsat ve temdit ücreti
Süreksiz(Hisar, Rıhtım, Yeditepe (İkametgâh’a Göre)
9068
Gemi ve liman harçları
Hisar V.D-Garanti Bankası Ve Ziraat Bankası
9069
Diğer harçlar
Süreksiz(Hisar, Rıhtım, Yeditepe (İkametgâh’a Göre)
9079
4961 s.k. geçici 1. Mad. Göre para cezası
Süreksiz(Hisar, Rıhtım, Yeditepe (İkametgâh’a Göre)
9085
Trafik cezaları
Nakil Vasıtaları V.D.
9092
Yüksek öğrenim harç kredisi
Süreksiz(Hisar, Rıhtım, Yeditepe (İkametgâh’a Göre)
9101
Şeker kanunu idari para cezası
Süreksiz(Hisar, Rıhtım, Yeditepe (İkametgâh’a Göre)
9102
Geçiş ücreti ve idari para cezası

9103
5188 sk. Göre güvenlik ruhsatı harcı
Süreksiz(Hisar, Rıhtım, Yeditepe (İkametgâh’a Göre)
9105
Spor müsabakalarında şiddet ve düzensizliğin önlenmesi kan. Uyarınca ipc
Süreksiz(Hisar, Rıhtım, Yeditepe (İkametgâh’a Göre)
9106
4857 s.k. 101. Mad. Kap. İdari para cezaları
Süreksiz(Hisar, Rıhtım, Yeditepe (İkametgâh’a Göre)
9108
4857 sayılı kanuna göre gelir kaydedilecek para cezaları
Süreksiz(Hisar, Rıhtım, Yeditepe (İkametgâh’a Göre)
9109
5326 s. Kabahatler kanunu idari para cezası
Süreksiz(Hisar, Rıhtım, Yeditepe (İkametgâh’a Göre)
9114
Yabancı ülkede güç ve muhtaç duruma düşenlere yurda dönüş için ödünç verilen paralar
Süreksiz(Hisar, Rıhtım, Yeditepe (İkametgâh’a Göre)
9116
Hazine zararının geri alınması
Süreksiz(Hisar, Rıhtım, Yeditepe (İkametgâh’a Göre)
9118
Telekomünikasyon kurumu tarafından yatırılan telgraf ve telefon kanunu idari para cezaları
Süreksiz(Hisar, Rıhtım, Yeditepe (İkametgâh’a Göre)
9120
Telsiz, telefon ve telgraf kanunu idari para cezası %20 si
Süreksiz(Hisar, Rıhtım, Yeditepe (İkametgâh’a Göre)
9121
5015 sayılı petrol piyasası kanunu ipc
Süreksiz(Hisar, Rıhtım, Yeditepe (İkametgâh’a Göre)
9122
5307 sayılı sıvılaştırılmış petrol gazları piyasası kanunu ipc
Süreksiz(Hisar, Rıhtım, Yeditepe (İkametgâh’a Göre)
9128
4447 sayılı işsizlik sigortası kanunu uyarınca kesilen i.p.c
Süreksiz(Hisar, Rıhtım, Yeditepe (İkametgâh’a Göre)
9129
4904 sayılı iş kurumu kanunu uyarınca kesilen i.p.c.
Süreksiz(Hisar, Rıhtım, Yeditepe (İkametgâh’a Göre)
9130
Yabancılara verilecek çalışma izin belgesi harcı
Adalar, Atışalanı, Avcılar, Bakırköy, Beşiktaş, Beykoz, Beyoğlu, B.Çekmece, Çatalca, Gop, Göztepe, Hocapaşa, Kağıthane, K.Çekmece, K.Yalı, Pendik, Rami, Sarıyer, Silivri, Sultanbeyli Şile, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar, Yenibosna, Zeytinburnu
9140
Deniz araçları bağlama kütüğü ruhsatnamelerinden ve vizelerinden alınacak harçlar-denizcilik müsteşarlığı
Süreksiz(Hisar, Rıhtım, Yeditepe (İkametgâh’a Göre)
9141
Deniz araçları bağlama kütüğü ruhsat ve vize idari para cezası
Süreksiz(Hisar, Rıhtım, Yeditepe (İkametgâh’a Göre)
9146
Motorlu araç trafik belgesi bedeli
İlgili Mal Sandıkları
9147
Motorlu araç tescil belgesi bedeli
İlgili Mal Sandıkları
9148
4915 ve 5035 SK. GÖRE AVCILIK RUHSATI HARCI
Bağlı Olunan V.D. (İkametgâh’a Göre)
9153
5736 sayılı kanun uyarınca tahsil edilecek ecrimisil gelirleri
Bağlı Olunan V.D. (İkametgâh’a Göre)
9159
Spk tarafından verilen ipc lerin %50 bütçeye gelir kaydedilecek kısmı
Süreksiz(Hisar, Rıhtım, Yeditepe (İkametgâh’a Göre)
9160
Madenlerden alınan devlet hakkından %50 il özel idare payı
Bağlı Olunan V.D. (İkametgâh’a Göre)
9161
Madenlerden alınan devlet hakkının %30 fazlaları(orman genel müdürlüğü payı)
Bağlı Olunan V.D. (İkametgâh’a Göre)
9162
Kadastro harçları
Süreksiz(Hisar, Rıhtım, Yeditepe (İkametgâh’a Göre)
9164
Pasaport satış bedeli
Hisar V.D, Atışalanı, Avcılar, Fatih, Hocapaşa, Pendik, Rami, Üsküdar, Yenibosna
9166
Karar ve ilam harcı
Süreksiz(Hisar, Rıhtım, Yeditepe (İkametgâh’a Göre)
9169
Maden ruhsat harcı
Bağlı Olunan V.D. (İkametgâh’a Göre)
9170
Banka kuruluş faaliyet harcı
Bağlı Olunan V.D. (İkametgâh’a Göre)
9173
Ecrimisil 6009 s.k 24. Maddesi bütçe geliri
Bağlı Olunan V.D. (İkametgâh’a Göre)
9174
Ecrimisil 6009 s.k 24. Maddesi köy payı
Bağlı Olunan V.D. (İkametgâh’a Göre)
9180
Telsiz, telefon ve telgraf kanunu idari para cezası %80 i
Süreksiz(Hisar, Rıhtım, Yeditepe (İkametgâh’a Göre)
9301
Genel bütçe dışında kalan kurumlar tarafından yapılan ˜i.p.c
Süreksiz(Hisar, Rıhtım, Yeditepe (İkametgâh’a Göre)
9302
Karayolları geçiş ücreti/idari para cezası
Süreksiz(Hisar, Rıhtım, Yeditepe (İkametgâh’a Göre)
9303
6183 s.k. 22/a maddesine göre i.p.c.
Süreksiz(Hisar, Rıhtım, Yeditepe (İkametgâh’a Göre)
9305
Spor müsabakalarında şiddet ve düzensizliğin önlenmesi kanunu uyarınca ipc
Süreksiz(Hisar, Rıhtım, Yeditepe (İkametgâh’a Göre)
9306
1475 sayılı iş kanununa bağlı para cezası
Süreksiz(Hisar, Rıhtım, Yeditepe (İkametgâh’a Göre)
9307
3516 sayılı kanuna göre ölçü ayar para cezası
İlgili Belediye
9309
Turizm para cezası
Süreksiz(Hisar, Rıhtım, Yeditepe (İkametgâh’a Göre)
9310
5549 sayılı suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi i.p.c
Süreksiz(Hisar, Rıhtım, Yeditepe (İkametgâh’a Göre)
9311
Tütün mamullerinin zararlarının önlenmesine dair kanun uyarınca al.i.p.c(4207 s.k.)
Süreksiz(Hisar, Rıhtım, Yeditepe (İkametgâh’a Göre)
9312
Elektronik haberleşme kanunu idari para cezası
Süreksiz(Hisar, Rıhtım, Yeditepe (İkametgâh’a Göre)
9315
Şeker kanunu idari para cezası
Süreksiz(Hisar, Rıhtım, Yeditepe (İkametgâh’a Göre)
9316
4054 sayılı rekabet kanununun 55. Madde kapsamında ipc
Süreksiz(Hisar, Rıhtım, Yeditepe (İkametgâh’a Göre)
9317
5326 sayılı kanun uyarınca cumhuriyet savcılıklarınca verilen i.p.c.
Süreksiz(Hisar, Rıhtım, Yeditepe (İkametgâh’a Göre)
9318
5326 sayılı kanun uyarınca mahkemeler tarafından verilen i.p.c.
Süreksiz(Hisar, Rıhtım, Yeditepe (İkametgâh’a Göre)
9341
Mera fonu para cezası(5326 s.kabahatler)
Süreksiz(Hisar, Rıhtım, Yeditepe (İkametgâh’a Göre)
Yorum Gönder